منوی کاربری

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 213800

تاریخ انتشار : آذر 1394

سردرجنت حق زیبانوشتنداین سخن....

سندش خورده به نام نوکرانت یاحسن....

ایام شهادت امام حسن(ع)تسلیت باد.