دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 19730

تاریخ انتشار : تير 1391

دین تو را در پی آرایشـــــــــــند در پی آرایش و پیرایش اند
بس که ببستند بر او برگ و ساز گر تو ببینی نشناسیــش باز