دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 170493

تاریخ انتشار : شهريور 1393

نه بهار با هیچ اردیبهشتی
نه تابستان با هیچ شهریوری
ونه زمستان با هیچ اسفندی
اندازه پاییز به مذاق خیابانها خوش نمى آيد
پـائیز مــهری دارد کـه بـــَر دل هـر خیـابان مـی نشيند . . .
پاييز پيش رو پر از خبرهاي خوش

آخرين جمعه تابستونتون به شادي!