دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 1614

تاریخ انتشار : اسفند 1388

واسه گلی خاک گلدون شو که اگه یه روز به خو رشید هم رسید یادش باشه چطوری رسیده