دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 1425

تاریخ انتشار : بهمن 1388

با رادیكال عشق بیا تا بشكند مجذور من
چیزی نگفتن بهتر از سینوس تو آلفای من