دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 103962

تاریخ انتشار : شهريور 1392

باید یاد بگیری فراموش کنی.....
مثل زنی که در عروسی معشوقه اش "کل" میکشد!!!!!!!