دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 100165

تاریخ انتشار : شهريور 1392

مــن از مـرگ مـاهـی هــا مـیـتـرسـم
و گـرنـهـ درد دلـهـایــم
را بـهـ دریـــا مـی گـفـتـم . . .