دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 969

تاریخ انتشار : ارديبهشت 1388

یه بنده خدایی کفترش گم می شه تو روزنامه آگهی میده " بیه بیه