دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 46853

تاریخ انتشار : بهمن 1391

معلم کلاس چهارم من خاله ام بود. وقتی ازم درس میپرسید حتی اگه درستم جواب میدادم منو میزد. در صورتی که به بچه های دیگه حتی اخم هم نمیکرد. وقتی هم بهش میگفتم چرا میزنی خو? میگفت تا بچه های دیگه فکر نکنن بین تو واونا فرق میذارم.
خو خاله جون آخه من قربونت برم الکی منو بزنی که نمیخوای فرق بزاری?
خاله اس من دارم?????