دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 262270

تاریخ انتشار : ارديبهشت 1400

طارمی نشون داد ما ایرانیا بذرمون خوبه ولی محیط کشت مناسب نداریم