دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 261028

تاریخ انتشار : آبان 1399

بارسا؟ مادرید؟الکلاسیکو ؟ اینا پشم سپاهانم نمیشن.

(تنها اندکی از افراد میگیرن منظورو)