دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 261027

تاریخ انتشار : آبان 1399

امروز دو حالت داره
یا میبریم یا واقعا چجوری با این وضع مردم و کرونا هنوز به فوتبال اهمیت میدین؟