دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 259623

تاریخ انتشار : مرداد 1399

‏علایم کرونا دقیقا مثل زمانیه که خانمتون داره تلفنتون رو چک می‌کنه

کو‌‌تاهی و تنگی نفس ، ا‌‌حساس ضعف ، سرد‌رد ، عر‌‌ق سر‌‌د ، تب ، د‌‌ل درد های آ‌‌نی و سر‌‌فه شدید خشک هنگامی که سوال ازتون پرسیده میشه و مجبور به حرف زدن میشید