دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 259617

تاریخ انتشار : مرداد 1399

شما یه آجر بزار توی کیسه مشکی بزارش روی یخچال ببین شب تا صبح چند نفر انگولکش میکنن که ببینن توش چیه
،
،
،
،
،
،
،
،
،
،
،
،
،
،
،
،
،
راننده تاکسی در حال رد فلسفه حجاب