دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 257721

تاریخ انتشار : فروردين 1399

میگن صبح جمعه رو باید دو جور شروع کرد
یا با کله پاچه یا کوه نوردی
ولی در اصل صبح جمعه رو اصلا نباید شروع کرد
باید خوابید تا لنگه ظهر :|