دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 256238

تاریخ انتشار : دي 1398

اگه جنگ شد، به من اسلحه ندین،
من فقط بلدم فحش بدم!
یه بلندگو بهم بدین، مُرده و زنده براشون نمیذارم