دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 252318

تاریخ انتشار : تير 1398

طرف میره دکتر میگه آقای دکتر چیکار کنم تا 100 سال عمر کنم؟
دکتر:سیگار میکشی؟
- نه
تریاک؟
- نه
غذای چرب؟
- نه
مشروب؟
- نه
دختر بازی؟
- نه
دکتر: پس می‌خوای 100 سال عمر کنی چه گهی بخوری؟