دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 252039

تاریخ انتشار : تير 1398

‏بهترین نقل انتقال امسال استقلال تا اینجا رفتن برانکو بود