دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 252001

تاریخ انتشار : تير 1398

‏بعید نیس تو این تعطیلات لیگ یه جام در جام ابداع کنه سازمان لیگ بین قهرمان سوپر جام امسال و سوپر جام پارسال و بعد اهداش کنه به پرسپولیس