دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 251421

تاریخ انتشار : ارديبهشت 1398

حیف نون رفت انجمن اهداء اعضای بدن عضو بشه،
جوگیرشد همه مربع هارو تیک زد!!!!
بعدازمرگش،
بیمارستان یه شلواركردی بایه مشت سیبیل تحويل خانوادش داد!!!