دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 251396

تاریخ انتشار : ارديبهشت 1398

قمبالا،قمبالا،قمبالا،آقا قمبالا،خانم قمبالا...
.
.
.
سهراب وقتی که در مقابل فشارهای زندگی مجبور به مسافرکشی با قایقش میشود.