دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 251384

تاریخ انتشار : ارديبهشت 1398

اصن یکی از باگای خلقت ایرانیا اینه که ...
تا میخوای ژست متفکرانه بگیری و به افق چشم بدوزی...
.
.
دستت میره سمت دماغت.