دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 251195

تاریخ انتشار : ارديبهشت 1398

سلام ب همه
امروز رفتیم بیرون یه دختره داشت با یه پسره حرف میزد
پسره الوچه و چاقالی بادوم و لواشک می فروخت دستفروش بود
داشتن میگفتن می خندیدن
یهو شیطونیم گل کرد بلند گفتم
چقد خوبه ادم دوس پسرش الوچه فروش باشه برا ادم الوچه کادو می یاره
و ب سرعت برق و باد محل جنایت رو ترک گفتم

دختره 0:
پسره |:
مامانم 0_0
خودم :) ^_^