دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 250929

تاریخ انتشار : فروردين 1398

اینقدری که تو این سایت برا دکتر میم کاف
تبلیغ شد اگه برای امام علی تبلیغ می شد پنج تا بیعت
بیشتر میگرفت .
زخم که چه عرض کنم جر خوردیم