دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 250880

تاریخ انتشار : فروردين 1398

کودکی با دوچرخه ی خود در مقابل درب مجلس ایستاد دوچرخه اش را گوشه ای گذاشت و مشغول بازی شد نگهبانی به او گفت به چه جراتی دوچرخه ات را اینجا گذاشته ای اینجا مکانی است که نمایندگان.وزرا و مسئولین کشور رفت و امد میکنند. پسرک پاسخ داد نگران نباش با زنجیر محکم بستمش نمیتونن بدزدنش:/