دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 250833

تاریخ انتشار : فروردين 1398

‏از شیرینی زبان فرانسه بگم:
تا ۶۰ نرماله. ینی تا ۶۹. بعد ۷۰ ندارن. بجاش میگن سووَسون دیس. ینی شست و ده! ادامه میدن شست و یازده= ۷۱ و...
هشتاد هم ندارن. میگن کَتغُ وَن. ینی چهارتابیست.
نود هم ندارن! میگن کتغُ وَن دیس، ینی چهارتابیست‌و‌ده.
۹۵= کتغُ‌وَن‌کَنز = چهارتابیست‌و‌پونزده!