دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 250812

تاریخ انتشار : فروردين 1398

یه نفر میره برا مصاحبه شغلی ازش می پرسن با کدام یک از اهل بیت (اعضای خانواده) صمیمی تری؟
جواب میده :امام علی!