دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 250370

تاریخ انتشار : فروردين 1398

بادوست دخترم رفته بودم یه رستوران شیک
نمکدونش از این پیچوندنیا بود
هی تکونش میداد
نمک نمی اومد
اروم توگوشش گفتم :
بپیچونش......
اونم اول یه نگاه به دور و برش کرد و بعد نمکدونو گذاشت تو کیفش!