دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 250194

تاریخ انتشار : اسفند 1397

بخاطر "پرسپولیس _ استقلال" ، فحش ناموس میدین بهم؟

راه دور نرین بابا جهان سوم همینجاست.