دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 250190

تاریخ انتشار : اسفند 1397

قدیم میگفتن انقلاب بشه خوشبخت میشیم
بعد گفتن جنگ تموم بشه خوشبختیم
اما الان...




از این بدبخت تر نشیم خوشبختیم