دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 250186

تاریخ انتشار : اسفند 1397

جواد خیابانی سر بازی استقلال-العین داره میگه چه پاسی چه گلی کم مونده ادامش بگه چه سری چه دمی عجب پایی