دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 250089

تاریخ انتشار : اسفند 1397

¡|¡||¡|¡||sadegh||¡|¡||¡|¡


کتاب جدید 1000 صفحه ای باشگاه
پرسپولیس منتشر شد"یک قهرمانی یک عمر حسرت"
خواندن این کتاب برای هواداران متعصب لنگی توصیه میشود