دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 249388

تاریخ انتشار : بهمن 1397

به بعضیا باید گفت
بابا صبر کن پزشکی قبول بشی بعدش خدا رو منکر شو