دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 249269

تاریخ انتشار : بهمن 1397

به شیرازیه میگن اگه نماز نخونی میبرنت جهنم!
اما اگه بخونی میری بهشت حالا کدومو انتخاب میکنی؟

میگه :جهنم !
میگن چرا؟

میگه چون بهشت باید خودت بری... اما جهنمو خودشون میبرن!

حال داری عامو

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌