دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 249143

تاریخ انتشار : بهمن 1397

آزمون:با چه رویی حرف از مورینیو و زیدان می زنید؟

-با همون رویی که تو بعد از خداحافظی دوباره برگشتی و به مردم هيس نشون دادی

#بچه مامانی