دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 249132

تاریخ انتشار : بهمن 1397

اقا ملت عقد میکنن ما باید کادو بدیم.
عروسی میکنن ما باید کادو بدیم.
سر پا تختی ما باید کادو بدیم.
بچه دار میشن ما باید کادو بدیم.
خونه میگیرن ما باید کادو بدیم.
بابا زندگی شماست پولتون از جیب ماست؟