دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 249106

تاریخ انتشار : بهمن 1397

حتی دندونام مینا دارن ولی من هنوز سکینه ام ندارم:/^_^