دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 248644

تاریخ انتشار : بهمن 1397

از سر بحث با کتاب که بگذریم .
.
.
.
.
..
کتابخانه کجاست؟

جایی گرم و نرم برای خواب که سروصدایی هم توش نیست.