دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 243135

تاریخ انتشار : تير 1397

به بعضی ها هم باید گفت
گل من جای پشت دستم رو دهنت خالیه