دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 242354

تاریخ انتشار : خرداد 1397

دعا زیباترین بده بستان دنیاست
تو نگرانی هایت را به خدا می دهی
و او به تو آرامش... :)