دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 238278

تاریخ انتشار : بهمن 1396

مدیر زیرشو کم کن

من خطاب به مدیر 4جوک

الکی مثلا من به عنوان کاربر برتر دعوت شدم