منوی کاربری

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 233482

تاریخ انتشار : مرداد 1396

دقت کردین دقیقا ۱۰ دقیقه بد از خوشحالیمون برای انجام ی کاری میفهمیم گند زدیم و قابل جبران نیس؟! خدا جون حال گیری تا چ حد اخه) :