منوی کاربری

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 233022

تاریخ انتشار : مرداد 1396

آقا دقت کردین تنها جایی که خانوما هم میتونن حس باجناق داشتن رو تجربه کنن آمریکاست؟

بدین صورت که: خانومی با یه خانوم ازدواج می کنه، اون وقت شوهر خواهر اون زن میشه باجناقش :/

نه انصافن دقت کرده بودین چ پدیده ی عجیبیه؟ :/

فاطــஜـمهــــ& ...