منوی کاربری

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 232465

تاریخ انتشار : تير 1396

تنها نامحرمی که با اَبرو و اشاره میتونی حرف دلتو بهش بگی، دندونپزشکه!!