منوی کاربری

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 227674

تاریخ انتشار : دي 1395

یه سری داشتم با یه دختره حرف میزدم گفتم شما از چی خوشتون میاد؟
گفت : بوی خاک مرطوب .
هنوز که هنوزه وقتی تف می کنم رو زمین یاد اون میفتم :D