منوی کاربری

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 227658

تاریخ انتشار : دي 1395

یارو عکس نون وماست گذاشته زیرش نوشته :این نان وماست است باتو میشود نان وماست وعشق...
.
.
اینارو چرا نمیبرند تیمارستان!!!؟