دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 210714

تاریخ انتشار : آبان 1394

من از دریا یاد گرفتم
غرقش کنم هر که را که از حدش گذشت

الکی مثلا منم ابهت دارم ...خخخ