دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 206280

تاریخ انتشار : مرداد 1394

الکی مثلا که نه الکی واقعا م ن ش ا ع ر م
من نگویم که مرا از قفس آزاد کنید
قفسم برده به باغی و دلم شاد کنید
در تقویم بنگرید و در روز تولد بنده
ازبرای دل من باد کنکی باد کنید
درسپاهان چهار باغ بالا مجتمع پارک
بخاطر من نگاهی به آیپد و آیپاد کنید
وزوزوزوزوزوزوزوز
باز ما دست به قلم شدیم از اتاق فرمان گفتن که ساکت شو چشم