دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 17482

تاریخ انتشار : خرداد 1391

زن بیشتر=زندگی بد تر=خالی شدن جیب=رونق دهی به بازار