دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 16751

تاریخ انتشار : خرداد 1391

در چه ماهی هست که زنها در آن کمتر حرف میزنند!؟ جواب: ماه اسفند آخه 29 روزه!